ДАНЪЧНО ПРАВО

Адвокати в областта на данъчното право в София и Варна, България

Търговските сделки или договорите между частни лица, международното инвестиционно планиране или дори принудителното изпълнение на решения на чуждестранните съдилища и арбитражи  могат да имат значителни данъчни ефекти. Несъобразяването на комплексните данъчни разпоредби може да доведе до сериозни последици. Затова е препоръчително да потърсите съвет в областта на данъчното право преди стартиране на проект или сключване на договор. Особено внимание трябва да се обърне на ефектите на двойно данъчно облагане и неговото избягване при трансграничните сделки.

Нашата адвокатска кантора може да ви предложи също и представителство или подкрепа за целите на данъчната регистрация или дерегистрация и на възстановяването на надплатени данъци.