ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО / M&A

Препоръчан адвокат за корпоративно право и M&A в София и Варна, България - Регистрация на търговски дружества в България - Преструктуриране и промени в търговски дружества – Съвместни предприятия (Joint Ventures) - Дю Дилиджънс анализ (Due Diligence) – Правни консултации във всички аспекти на дружественото право - Несъстоятелност и неплатежоспособност.


Много фактори допринасят за успешния бизнес. Ние знаем от опит, че правното планиране е от изключително значение за всяко начало. С цел предоставяне на най- добрите и насочени към конкретния клиент правни съвети в областта на корпоративното право ние разглеждаме комплексно всички въпроси, които са относими към дадена търговска сделка, към създаването на търговски дружества или към бизнес преструктуриране. Такива аспекти могат да бъдат например местни стандарти, данъчни разпоредби, необходими лицензи или разрешения, възможности или нужда от водене съдебни процеси, възможни бъдещи тенденции за развитие на договорните отношения, правила за съответствие, перспективи за развитие, теми, свързани с антитръстовото законодателство, правно влияние на предвижданите промени върху текущата работа и т.н.

Юридически услуги в сферата на корпоративното право, сливанията и придобиванията:

- учредяване на дружества;
- създаване на клонове, стопански офиси и представителства на чуждестранни компании;
- промени в корпоративния статус и в управлението на дружества и клонове;
- бизнес преструктуриране при местни и чуждестранни компании, включително при outsoursing companies (дружества с изнесено производство);
- текущи правни консултации за ежедневния бизнес – трудово право, дружествено право, вещно право и строителство, данъчно право, управление на риска, договорно право, право на чуждестранните инвестиции, наемни отношения, съдействие при съдебни, административни и арбитражни процедури;
- сделки с акции и активи;
- джойнт- венчър образувания, изменения и ликвидация;
- инвестиционни сделки;
- свикване и съдействие при събрания на корпоративни органи на управление;
- M&A, дю дилиджънс доклади за проучване на дружества, бизнес направления, недвижими имоти и други активи;
- бизнес лицензиране и разрешения;
- ликвидация;
- несъстоятелност;
- секретарски услуги;
- регистриран офис адрес.