ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Адвокати, специализирани в предоставянето на правно съдействие на индивидуални клиенти в София и Варна, България.

Ние се стараем да вложим знанията си в полза на индивидуалните ни клиенти в области, в които кантората ни е специализирана, както и в характерните за частния живот сфери, като например наследствено и семейно право, трудови правоотношения, защита на потребителите, някои вещноправни въпроси.

Можете да разчитате на нас във връзка със следното:

- договори;
- предбрачни договори;
- откриване на наследство, разпределяне, управление и делба на активи;
- изготвяне и промяна на завещания;
- трудови договори с работодатели, трудовоправни консултации, консултации при прекратяване на трудово правоотношение и подкрепа в разрешаване на спорове;
- разрешения за работа за чужденци в България;
- командироване и получаване на формуляр A1;
- въпроси по пребиваване в България;
- облагане на доходите и активите на частни лица;
- подписване, нотариална заверка, промяна, регистрация и прекратяване на договори за наем и договори за аренда;
- защита на правата на потребителите, разрешаване на спорове, комуникация с другата страна, както и с Комисията за защита на потребителите в София;
- обезщетения;
- недвижими имоти и строителство, учредяване на сервитути и право на строеж, прехвърляне на собственост, управление на недвижими имоти и всякакви други сделки с недвижими имоти;
- изготвяне на пълномощни;
- защита на правата Ви в областта на здравните правоотношения;
- представителство пред държавни и арбитражни съдилища;
- и други.