ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ/Е-ПРАВО

Адвокати в сферата на интелектуалната собственост и компютърното право в София, България

В контекста на световната глобализация и доминирането на информационните технологии защитата на правата в областта на интелектуалната собственост, в това число софтуерните кодове, авторското право и т.нар. правила за честно ползване (rules of fair use) добиват все по-голяма важност. Няма значение дали планирате да регистрирате патент или търговска марка, да се сдобиете с оценка на нематериалните активи или да защитите своята интелектуална собственост от посегателства, нашата адвокатска кантора в тясно сътрудничество с патентни адвокати ще ви съдейства за постигане на целите ви.