РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ

Адвокатска кантора и консултанти относно разрешения и лицензи в София и Варна, България


В България вашият бизнес се нуждае от лиценз или предварително разрешение от страна на определен административен орган, ако имате намерение да упражнявате регулирани дейности като например финансова и банкова дейност, транспорт, телекомуникации, трудово посредничество. Ние ще обобщим информацията, която е важна за вас, отнасяща се до законовите и практическите изисквания, както и до прилаганите срокове и процедури. Можете да разчитате на адекватни правни съвети и представителство пред съответните компетентни органи в България.