ТЪРГОВСКО ПРАВО/ТРАНСПОРТ

Препоръчани адвокати по международно търговско по транспортно право в София и Варна, България - Договори – Преговори – Oбезпечаване на вземания

Широкият обхват от търговски сделки на национално и международно ниво е характерен за всеки бизнес. Можете да разчитате на нашите знания и опит в мърчандайзинга, търговията и продажбите по отношение на консултации и услуги

в областта на търговското право като:

- Подкрепа и представителство при търговски преговори;
- Определяне на условията за и структурирането на всякакви видове търговски сделки и договори;
- Изготвяне и изпълнение на посреднически договори;
- Записи на заповед, менителници и чекове – издаване, влизане в сила, протест или прехвърляне;
- Банкови и валутни сделки;
- Факторинг;
- Франчайзинг;
- Трудови договори  и договори за доставка на услуги;
- Подизпълнители.

Освен в областта на международната търговия нашата адвокатска кантора предоставя и правни консултации, както и допълнителни услуги в областта на вътрешния и международния транспорт.

В областта на транспорта

ние можем да подкрепим Вашата инвестиция в България от самото начало като Ви подпомогнем и Ви представляваме за получаване на съответните лицензи, тир карнети, авиационни разрешения и регистрации, наебходими за извършване на превозни услуги.
Можем също така да Ви бъдем полезни в случай на инцидент с международен елемент (загуба или повреда на товари, повреда на превозно средство, защита на интересите Ви пред Ваши договорни партньори или пред застраховател като застрахован или увредено трето лице, както и да Ви представляваме в съдебни процеси, свързани с искове в областта на транспортното право съобразно с българското законодателство и международните правни актове, регулиращи отношенията в областта на сухопътния, водния и въздушния транспорт и превоза както на хора, така и на товари/стоки.
Адвокатите от нашата правна кантора са на Ваша страна, както за да Ви бъдат полезни в постигането на Вашите бизнес цели, така и за да Ви подпомогнат в защита на интересите Ви като потребител.