ЗДРАВНИ РАЗПОРЕДБИ. ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТА И ЛЕКАРЯ

Адвокатска кантора в София и Варна за медицинско право и защита на паценти и лекари

В областта на медицинските правни разпоредби нашата кантора може да бъде полезна с услугите си и на двете страни - както на лекаря, така и на пациента  - в защита на техните интереси:

- Правно консултиране по отношение на Вашите права и задължения;
- Подкрепа при обжалването на административни актове и наложени глоби;
- завеждане на претенции за обезщетения.