Важно: До 31.05.19г. фирмите, фондациите и сдруженията да заявят данните относно действителните си собственици за вписване в Търговския регистър

21.05.2018

Във връзка с изискванията на новото европейско законодателство в сферата на изпирането на пари българският закон създаде задължение за фирми и юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), учредени и

Повече