Офис София

 • КАНТОРА Д-Р КОРНЕЛИЯ ДРАГАНОВА & КОЛЕГИ

  СОФИЯ
  България, София 1040
  бул. Драган Цанков № 36
  ИНТЕРПРЕД - СТЦ
  3. етаж, офис Б-323
  Телефон: + 359 887 92 6006
  Email: office@corporate-advisory.bg

  ВАРНА
  България, Варна 9000
  ул. „Петко Каравелов“  № 3
  4. етаж, офис 3
  Телефон: + 359 895 723 589
  Email: office@corporate-advisory.bg

В случай че имате правен проблем или не намирате търсените от Вас отговори и информации на тази уебстраница, ние сме на Ваше разположение, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да Ви окажем подкрепа с богатите ни познания и с дългогодишния ни професионален опит. Лице за контакт за региона на София и Ловеч е адвокат д-р Корнелия Драганова.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

Професионален опит: основател и управляващ партньор в Кантора Д-р Корнелия Драганова & Колеги, с повече от 14 години професионален опит, както в областта на процесуалното представителство, така и в областта на правното консултиране, десет от които със статус на партньор в българския офис на именита немска кантора. Адвокат с отлични препоръки и мнения за работата й.

Богат дългогодишен и успешен опит в стратегически области като учредяване на дружества и дългосрочно правно консултиране на дружества във връзка с всекидневния им бизнес, корпоративно съотвествие (corporate compliance) и управление, придружаване на големи инвестиционни проекти в България (включително извършването на сделки с предприятие или с дялове на дружества - share-deals и asset-deals) при съблюдаване на данъчноправните, трудовоправните, конкурентноправните и други релевантни аспекти на такива сделки, сливания и придобивания (M&A), изготвяне на Дю Дилиджънс (Due Diligence) за анализиране състоянието на предприятия или инвестиции в недвижими имоти, представителство и подкрепа при преговори и лицензиране, правно консултиране за индивидуални клиенти, процесуално представителство и арбитраж.

Образование: Магистърска степен от правния фактултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", завършена с отличие и с фокус върху международно право и международни отношения. Завършени редица квалификационни курсове и студентски програми в България, Германия и Австрия в областта на Европейското и немското право.

Докторска степен по право от Австрия.

Стипендиант на австрийското Федерално Министерство за Образование, Наука и Култура.

Класации: The top ten women in the field of law in Bulgaria (“Business Lady Magazine”, 2014).

Езици: български, немски, английски, основни познания по френски, сърбо-хърватски и руски.

Основни области на компетентност: Гражданско и търговско право, дружествено право и M&A, договорно право, недвижими имоти и строителство, енергийно право, трудово право, конкурентно право, данъчно право, наследствено право, европейско право, процесуално представителство и арбитраж.

Публикации:
- „Wirtschaftliche Aspekte der Harmonisierung des bulgarischen Rechts mit dem Recht der Europäischen Union“ in: Bulgarien und die Weltwirtschaft – Universitätsverlag „Stopanstvo“, Sofia 2004;

- „Liberalisierung des Personen- und des Dienstleistungsverkehrs in Bulgarien“, Zeitschrift für Auslandsrecht und Ausländerpolitik – ZAR, Nomos Verlagsgesellschaft, 2004;

- Wirtschaftsblatt /Wirtschaftsblatt Sofia/ - monatliche Veröffentlichungen, 2004-2013;

- „Neuerungen im Gesetz über die öffentlichen Aufträge“, Newsletter der DBIHK Sofia, Juli 2006;

- APIS Rechtsinformationssystem, Veröffentlichungen im Bereich des Europarechts;

- „General conditions for investment and doing business in Bulgaria", Management guide Bulgaria, The Economy and Culture Series,Vol.10 Bulgaria, Frankfurt am Main, 2008, Mitautorenschaft;

- „Immobilien in Europa“, Ausländischer Anwaltsverein Deutschland e.V., Deutschland;

- „NK-BGB, Band 3: Sachenrecht, Teil Bulgarien“, Nomos Verlagsgesellschaft, Deutschland, 2012, in Mitautorenschaft;

- „Bulgaria – Stable level of investment”, PV Magazine, 9/2012, Deutschland;

- „Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen, Teil Bulgarien“, Gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarungen, Juni 2013, sellier european law publishers, Deutschland, in Mitautorenschaft.

- "Allgemeine Bedingungen für die Entsendung von Arbeitnehmern nach bulgarischem und europäischem Recht", Oktober 2016, APIS, Sofia;

- "Sozialversicherungssysteme und andwendbares Sozialversicherungsrecht zur Entsendung und Beschäftigung in anderen EU-Mitgliedstaaten", August 2016, APIS, Sofia;

- "Aktuelle Regelung der Zuständigkeit, der Anerkennung und der Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Verordnung 1215/2012)", August 2016, APIS, Sofia;

- "Sozialversicherungsregelungen bei kurzfristiger Entsendung von Arbeitnehmern in andere EU-Mitgliedstaaten. Bedingungen", August 2016, APIS, Sofia;

Членства: Българска адвокатура

Други квалификации: заклет преводач за устен и писмен превод от и на немски език.

Други: Лекторска дейност в семинари.