Офис Варна / допълнителна насоченост Румъния

 • КАНТОРА Д-Р КОРНЕЛИЯ ДРАГАНОВА & КОЛЕГИ

  СОФИЯ
  България, София 1040
  бул. Драган Цанков № 36
  ИНТЕРПРЕД - СТЦ
  3. етаж, офис Б-323
  Телефон: + 359 887 92 6006
  Email: office@corporate-advisory.bg

  ВАРНА
  България, Варна 9000
  ул. „Петко Каравелов“  № 3
  4. етаж, офис 3
  Телефон: + 359 895 723 589
  Email: office@corporate-advisory.bg

В случай че имате правен проблем или не намирате търсените от Вас отговори и информации на тази уебстраница, ние сме на Ваше разположение, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да Ви окажем подкрепа с богатите ни познания и с дългогодишния ни професионален опит. Лице за контакт за региона на Варна, както и за Румъния е адвокат Павелка Димова.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
Кратък професионален път на адвокат Павелка Димова е представен по-долу на тази страница за Ваша информация.

Павелка Димова е управляващ адвокат и Партньор за кантора д-р Корнелия Драганова & Колеги.

Образование: Притежава българска и румънска диплома по право.

Професионален опит и основни области на компетентност: дългогодишен опит в области като административно право, държавна и общинска собственост, строителство и недвижими имоти, търговско и дружествено право, договорно право и обществени поръчки. Участвала е в трансгранични проекти и предоставя консултантски услуги на предприятия и частни лица по българското и румънското право, както и в области като семейно и наследствено право.

Езици: румънски, руски и английски.

Членства: Българска адвокатура.

Допълнителни квалификации: заклет преводач за устен и писмен превод за румънски език.